_0004_Fotolia_77504165_Subscription_XXL

שירות כולל לעסקים בראשית דרכם ועסקים בצמיחה

עסקים בתחילת דרכם מתאפיינים לרוב בכ"א מצומצם, ולכן – זקוקים לטיפול הוליסטי. משרדנו מעניק מעטפת שירותים הכוללת ייעוץ חשבונאי, ייעוץ מיסוי וייעוץ כלכלי, המעניקה ביטחון לעסק ולבעליו בהתמודדות מול האתגרים הרבים בראשית דרכם.
מגוון השירותים שלנו:
• פתיחת עסקים חדשים
• שירותים חשבונאיים וייצוג ברשויות המס
• ניתוח כדאיות במעבר מיחיד לחברה
• הכנת תכניות עסקיות ותכנית היתכנות כלכלית
• הכנת דוחות אישיים והצהרות הון לבעלי חברות
• עזרה בהתנהלות מול המערכת הבנקאית
• עזרה בהגשת בקשות למימון מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים