ליווי תהליכי שינוי ותהליכים עסקיים בקיבוצים

המגזר הקיבוצי מתאפיין בשנים האחרונות בשינויים רבים, החל משינוי באופי הקיבוץ ובאורחות חייו וכן בשינויים ארגוניים ובהתנהלות העסקית. שינויים אלו מצריכים ידע ייחודי וידע מולטי דיסציפלינארי בכדי להעניק פתרונות מושלמים עבור רישום חשבונאי, היבטי המס והיבטים כלכליים.

מגוון השירותים שלנו:

  • הכנת תכנית עבודה רב שנתיות ותכנית אסטרטגיות לקיבוצים
  • פיתוח עסקי
  • ניתוחים כלכליים ומיסויים בהיבטים של פיתוח תשתיות וצמיחה דמוגרפית
  • בדיקת יכולות כלכליות לנקלטים בקיבוצים בהתאם לדרישות הקיבוץ
  • שינוי מבנה התאגדות
  • שיוך דירות ושיוך נכסים יצרניים