ליווי מיוחד בתחומי המיסוי

בעזרת טיפול נכון במיסוי וע"י הערכות מראש לסוגיות השונות מולן מתמודד כל עסק במסגרת פעילותו השוטפת ובמהלך ביצוע עסקאות מיוחדות, אנו משיגים עבורכם שתי מטרות שערכן לא יסולא בפז – הגדלת הרווחיות, והקטנת הסיכון מ"תקלות" מס.

מגוון השירותים שלנו:
• מתן חוות דעת נוספת (second opinion) על דוחות מס שהוכנו ע"י משרדי רואי חשבון אחרים
• השגת "פרה-רולינג" (אישורים מראש) מרשות המס לפעולות / עסקאות מיוחדות
• הסכמי שומות מול רשות המיסים (מס הכנסה, מע"מ, בטוח לאומי, מיסוי מקרקעין)
• מיסוי מקרקעין כולל מיסוי שיוך דירות בקיבוצים
• קשר ישיר ושוטף מול הממונה על המגזר החקלאי ברשות המיסים
• הכנת בקשות למרכז השקעות ולמדען הראשי
• סיוע בבקשות לפיצויים מהמדינה בגין מבצעים צבאיים